اولین همایش ملی پژوهش های تفسیری قران کریم
زمان: چهارشنبه 27 آذر 1398
مكان:
 
امتیاز دهی