ارتقای عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اوز به مرتبه دانشیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراوز به درجه دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس در نشست اخیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور با ارتقای دکتر مرتضی حیدری عضو هیئت علمی رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز اوز موافقت شد.

مرتضی حیدری از اعضای هیئت علمی رشته زبان وادبیات فارسی است که علاوه برانتشار مقالات متعدد در نشریات داخلی  و خارجی، چند کتاب نیز منتشر نموده است.

وی در سال 1397 به عنوان یکی از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نوراستان فارس معرفی شده بود.

دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای 5 عضو علمی به مرتبه دانشیاری و 27 عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در آخرین جلسه هیات ممیزه با اعضای جدید در سال جدید، دکتر نرجس بانو صبوری هلستانی عضو هیات علمی مرکز رودسر در رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی، دکتر مرتضی حیدری عضو هیات علمی مرکز اوز در رشته زبان و ادبیات فارسی، دکتر سیدعلی سراج عضو هیات علمی مرکز گچساران در رشته زبان و ادبیات فارسی، دکتر تورج حسن زاده عضو هیات علمی مرکز تالش در رشته مدیریت مالی و دکتر سیدعلی هاشم زاده عقدا عضو هیات علمی مرکز تهران در رشته فیزیک از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر