یکشنبه 22 تیر 1399 قابل توجه دانشجويان صاحب اثر ،توليد و اختراع و رتبه هاي ملي و بين المللي -99/04/22

قابل توجه دانشجویان صاحب اثر، تولید و اختراع و رتبه های ملی و بین المللی

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند در صورت دارا بودن آثار، تولیدات، اختراعات، شرکت های نوپای دانشجویی، و یا داشتن رتبه در جشنواره ها و مسابقات ملی و بین المللی جدول الف،ب،ج ذیل را تکمیل و به همراه تصویر اختراع، مجوز تاسیس شرکت، کپی گواهی رتبه مسابقات یا جشنواره ها به امور فرهنگی مرکز ارسال نمائید. این امر جهت حمایت از آثار و تولیدات دانشجویان مرکز و واحدهای دانشگاه و معرفی مخترعان و فناوران برتر به سازمان های مربوطه جهت تجاری سازی ایده و محصول، حمایت از شرکت های نوپای دانشجویی، تقدیر از دانشجویان دارای رتبه در جشنواره ها و مسابقات ملی و بین المللی و جهت کسب رتبه دانشگاه های جهان اسلام صورت می گیرد. تاریخ ارسال جداوا و مستندات تا 30 تیرماه سال جاری می‌باشد.

الف. دانشجویان و دانش آموختگان مخترع

نام و نام خانوادگی

مرکز/واحد

عنوان اختراع

سال ثبت

شماره تماس

....

...

...

...

..

ب. دانشجویان و دانش آموختگان داری شرکت دانشجویی

نام و نام خانوداگی

مرکز/واحد

نام شرکت

حوزه فعالیت

سال تاسیس

شماره تماس

...

...

...

...

...

...

ج. دانشجویان و دانش آموختگان دارای رتبه در سطح ملی و بین المللی

نام و نام خانوادگی

مرکز/واحد

عنواند مسابقات

(ملی(سراسری)/ بین الملی)

رتبه/ مقام

مکان/زمان برگزار

شماره تماس

...

...

...

...

...

...

                                                                                                            امور فرهنگی مرکز اوز

فايلها
قابل توجه دانشجويان صاحب اثر[1].pdf 138.11 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر