دوشنبه 30 آبان 1401 بیست و ششمین جشنواره کشوری قرآن و عترت دانشجویان پیام نور -1401/8/30  ثبت نام بیست و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور از مورخ  یکشنبه 22/08/1401 در سامانه قرآن و عترت دانشگاه به آدرس quran.pnu.ac.ir  آغاز گردیده است. خواهشمند است با توجه به محدودیت زمانی، اطلاع رسانی شایسته و موثر در سطح آن مرکز/ واحدها به‌عمل آید.
جهت هرچه بهتر برگزار شدن این دوره از مسابقات، توجه به موارد و نکات ذیل الزامی است:
1- ثبت نام و  اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی http://quran.pnu.ac.ir می باشد.
2- با توجه به محدودیت زمانی، اطلاع رسانی سریع از طرق مختلف ارسال پیامک، درج فایل پوستر و درگاه ثبت نام در پورتال مراکز/ واحد ها، گروه های دانشجویی و نصب پوستر در تابلو اعلانات و ... موجب امتنان است.
3- کلیه اطلاعات موردنظر اعم از آئین نامه، منابع و شیوه نامه بخش ها در سایت مزبور قابل دریافت می باشد.
4- این جشنواره در 6 بخش شفاهی، کتبی، پژوهشی، ادبی، هنری و فناوری برگزار می‌شود.
خصوص ثبت نام بیست و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور از مورخ  یکشنبه 22/08/1401 در سامانه قرآن و عترت دانشگاه به آدرس quran.pnu.ac.ir  آغاز گردیده است. خواهشمند است با توجه به محدودیت زمانی، اطلاع رسانی شایسته و موثر در سطح آن مرکز/ واحدها به‌عمل آید.
جهت هرچه بهتر برگزار شدن این دوره از مسابقات، توجه به موارد و نکات ذیل الزامی است:
1- ثبت نام و  اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی http://quran.pnu.ac.ir می باشد.
2- با توجه به محدودیت زمانی، اطلاع رسانی سریع از طرق مختلف ارسال پیامک، درج فایل پوستر و درگاه ثبت نام در پورتال مراکز/ واحد ها، گروه های دانشجویی و نصب پوستر در تابلو اعلانات و ... موجب امتنان است.
3- کلیه اطلاعات موردنظر اعم از آئین نامه، منابع و شیوه نامه بخش ها در سایت مزبور قابل دریافت می باشد.
4- این جشنواره در 6 بخش شفاهی، کتبی، پژوهشی، ادبی، هنری و فناوری برگزار می‌شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر