قابل توجه دانشجویان محترم شماره صندلیهای امتحانات 29 خرداد نیمسال دوم 1403 دانشجویان محترم جهت اطلاع از شماره صندلیهای امتحانات 29 خرداد لطفا فایل پیوست رامشاهده نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر