شيوه ارزشيابي امتحانات پايان ترم دانشگاه پيام نوراوز-99/03/13

         "اطلاعیه مهم شیوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم"

فايلها
ewaz.pdf 238.801 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر