كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
منو
همايش ها
ورود
قابل توجه پذيرفته شدگان جديد كارشناسي-99/10/24
اطلاعيه فوري و مهم/ آزمون مجدد دروس عمومي +درس زبان خارجي- 99/10/24
جزعيات ثبت نام براساس سوابق تحصيلي كارشناسي ورودي بهمن ماه 99
آغاز ثبت نام دوره فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور از 5 الي 18 آذرماه 99
دستورالعمل اجرايي ارزشيابي پايان نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399 اعلام شد.99/08/19
ثبت نام دانشجويان كارشناسي ارشد در دانشگاه پيام نور فقط باپرداخت 50 درصدشهريه ثابت-99/08/19
ثبت نام غيرحضوري پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد سراسري در مراكز دانشگاه پيام نور استان فارس-99/08/11
اطلاعيه پذيرفته شدگان محترم كارشناسي بر اساس سوابق تحصيلي- 99/07/29
نحوه اخذ گواهي اشتغال دانشجويان دانشگاه پيام نور به صورت الكترونيكي-99/07/21
آغاز ثبت نام دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي از5 مردادماه99- 99/05/06
دفترچه ثبت نام آزمون كارشناسي مردادماه99-  99/05/04
شيوه نامه ارائه دروس عملي ناتمام دانشگاه پيام نور-99/04/15
دستورالعمل ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 99-99/03/26
شيوه ارزشيابي امتحانات پايان ترم دانشگاه پيام نوراوز-99/03/13
  به روز رسانی 99/02/27
برنامه کلاسی ترم  دوم سال تحصیلی 99-98 (به روز رسانی 98/12/3 )
برای مساعدت بادانشجویان در دوره شیوع بیماری کرونا فراهم شد.
راهنمای دانشجویان و اساتید جهت آپلود فایل  سامانه الکترونیکی - 1399/01/20
راه های خرید  کتب درسی و دسترسی به منابع آنلاین درسی دانشگاه پیام نور
اطلاعیه ارزشیابی اینترنتی اساتیدبراي نيمسال دوم99-98
1 2 3