كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
منو
همايش ها
ورود
لیست شماره صندلی امتحانات 16خرداد 1402- به روز رسانی 1402/03/10
لیست شماره صندلی امتحانات 10خرداد 1402- به روز رسانی 1402/03/09
لیست شماره صندلی امتحانات 9 خرداد 1402- به روز رسانی 1402/03/08
لیست شماره صندلی امتحانات 8 خرداد 1402- به روز رسانی 1402/03/07
لیست شماره صندلی امتحانات 7 خرداد 1402- به روز رسانی 1402/03/06
لیست شماره صندلی امتحانات 6 خرداد 1402- به روز رسانی 1402/03/03
لیست شماره صندلی امتحانات 3 خرداد 1402- به روز رسانی 1402/03/2
لیست شماره صندلی امتحانات 2 خرداد 1402- به روز رسانی 1402/03/1
امتحانات نیمسال دوم 1401
راهنمای تصویری حوزه برگزاری آزمون1402-1401-به روز رسانی 1402/02/30
راهنمای شماره صندلی آزمون نیمسال دوم1402-1401 - به روز رسانی 1402/02/30
اطلاعات مهم در خصوص امتحانات نیمسال دوم1401 و نحوه برگزاری رزم آزمون دروس عمومی-1402/02/30
قابل توجه دانشجویان محترم-مهم
دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون پایان ترم دروس کمتر یا مساوی 10 نفر دانشجو-1402/02/23
نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم-1402/02/23
نکات  مهم در خصوص تغییر محل آزمون-1402/02/08
اعلام زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی  کارشناسی بهمن 1401-1401/11/16
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور استان فارس-1401/11/12
آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتر-1401/11/11
برگزاری آزمون مجدد حضوری دروس عمومی از 23 تا 26 بهمن ماه-1401/11/09
1 2 3 4 5 6